Teknokentte Çalışmak / Avantajlar

Vergi teşviki ve devlet destekleri

Firmalar, 4691 sayılı TGB Kanunu kapsamında sağlanan tüm destek ve teşviklerden yararlanabilir.

Kalifiye personele erişim

Mühendis, yazılımcı ve yeni mezunlara kolay erişim.


Açık inovasyon

Teknokent ekosistemindeki inovatif ve çözüm odaklı teknoloji girişimleriyle iş birliği imkanı.

Komünite

Teknokentin ücretsiz eğitim, seminer ve sosyal aktivitelerinde yer alma imkanı.


Sinerji

Teknokentli firmalarla ortak proje geliştirme, sektör dikeylerinde kümelenme olanakları.

Global pazar

Teknokentin global pazara açılma desteğiyle rekabet üstünlüğü elde etme olanağı.


Üniversite

250 yıllık Türkiye'nin en iyi teknik üniversitelerinden İTÜ'nün akademik bilgi birikimi ve teknik alt yapısınından faydalanabilme.

Laboratuvarlar

Mekatronik laboratuvarlarıyla projelerin yerinde test edilmesi.